ENG | |
+852 9580 1150

謝卓華醫生

血管外科專科醫生

 • 香港大學內外全科醫學士
 • 香港外科醫學院院士
 • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
 • 香港醫學專科學院院士(外科)
 • 香港大學外科名譽臨床副教授
 • 香港中文大學外科名譽臨床副教授

傳媒及專題演講


楊應歡醫生

血管外科專科醫生

 • 香港中文大學內外全科醫學士
 • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院員
 • 香港外科醫學院院士
 • 香港醫學專科學院院士(外科)
 • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士 (外科)